Exclusive Pflege
.

Úvod

 

 

  Sme sprostredkovateľská spoločnosť, poskytujeme kontakty v rámci služieb, ako je pomoc v domácnosti a ľuďom vyžadujúcich zvýšenú starostlivosť (seniorom a ľuďom s postihnutím v rámci pomoci v domácnosti).Sme nezáväzná spoločnosť, zohľadňujúca predovšetkým potreby svojich klientov. Naši partneri  spĺňajú naše požiadavky na kvalitu ich služieb. 

 

Budeme radi, ak sa rozhodnete nás kontaktovať pre bližšie informácie .

 

Poskytujeme Vám

všetky office služby

osobné vstupné poradenstvo

pomoc so všetkými ďalšími úkonmi spojenými so živnosťou

poskytnutie opatrovateľskej dokumentácie

príprava Zmluvy so seniorom „Betreuungsvertrag